Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben,
a kenyér megtörésében és az imádkozásban. (ApCsel 2,42)
© Copyright 2009-2011, Magyar Unitárius Egyház