Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű,
és megnyugvást találtok lelketeknek. (Mt 11,29)
© Copyright 2009-2011, Magyar Unitárius Egyház